logo

Forsiden Bøgerne Relevante links
Redaktionen Lærereksemplarer Køb bøgerneForfattere

Indhold

Øvelsesopgaver

Figurer m.v.

Investeringsteori
Af: Bjarne Graabech Sørensen og Peter Ove Christensen

Investeringsovervejelser er et centralt led i virksomhedens økonomiske styring med vidtrækkende konsekvenser for dens fremtidige udvikling. Det er derfor af afgørende betydning, at der foretages en konsistent analyse af investeringsprojekternes rentabilitet. I bogen gives en beskrivelse af den grundlæggende økonomiske teori til vurdering af investeringers rentabilitet.

Med udgangspunkt i mikroteorien udledes nutidsværdikriteriet, der kan anvendes til vurdering af investeringers betalingsrækker. Der gives tillige en beskrivelse af de faktorer, der påvirker betalingsrækken, herunder de relevante danske skatteregler. Endelig beskrives de mest anvendte kriterier for investeringers fordelagtighed, samt hvorledes effekten af ændringer i de faktorer, der påvirker investeringers rentabilitet, kan analyseres.


V  I  R  K  S  O  M  H  E  D  S  Ø  K O  N  O  M  I 


Opdateret  21. 08. 2018 - Syddansk Universitetsforlag