logo


ForsidenBøgerneRelevante links
RedaktionenLœrereksemplarerKøb bøgerne
Download


Virksomhedsøkonomi.dk er en portal for studerende og undervisere, der bruger lærebogsserien af samme navn. Under hver bog findes øvelsesopgaver, supplerende litteratur mv. Endvidere er der adgang til relevante online-referenceværker, ligesom undervisere kan rekvirere lærereksemplarer. Endelig kan man købe bøgerne.

Virksomhedsøkonomi giver en samlende fremstilling af de virksomhedsøkonomiske fagområder. Serien bygger på et fundament, der teoretisk er så solidt, at det kan være udgangspunkt for videregående studier og specialisering i enkelte fagområder. Således vil seriens bøger kunne anvendes enkeltvis eller samlet til den indledende undervisning i virksomhedsøkonomi ved universiteter og handelshøjskoler. Fælles for seriens bøger er en læsevenlig og overskuelig opbygning med praktiske eksempler til illustration af anvendelsen af teoretiske modeller.

For at kunne downloade øvelsesopgaver skal du have Acrobat Reader installeret på din harddisk. Dette kan du gøre gratis hos Adobe. Klik på linket og følg firmaets instruktioner.Serien består af følgende 11 titler:

Introduktion til produktion logistik og optimering
Investeringsteori
Marketing - en introduktion
Omkostningsteori og regnskab
Organisation og strategi - en introduktion
Rentesregning
Samfundsvidenskabelige metoder - en introduktion
Virksomhedens finansiering
Virksomhedens økonomistyring
Virksomhedens valutastyring
Virksomhedens årsregnskab
V  I  R  K  S  O  M  H  E  D  S  Ø  K O  N  O  M  I 


Opdateret  01. 08. 2012 - Syddansk Universitetsforlag